Representing and Utilizing Clinical Textual Data for Real World Studies: An OHDSI Approach

Authors: Vipina Keloth, Juan Banda, Michael Gurley, Paul Heider, Georgina Kennedy, Hongfang Liu, Feifan Liu, Timothy Miller, Karthik Natarajan, Olga Patterson, Yifan Peng, Ruth M. Reeves, Masoud Rouhizadeh, Jianlin Shi, Xiaoyan Wang, Yanshan Wang, Wei-Qi Wei, Andrew Williams, Rui Zhang, Rimma Belenkaya, Christian Reich, Clair Blacketer, Patrick Ryan, George Hripcsak, Noemie Elhadad, Hua Xu

Files

Abstract