OHDSI ATLAS localization to support international adoption

Authors: Gregory Klebanov, Alexander Davydov, Mui Van Zandt, Vitaly Koulakov, Anton Abushkevich, Dmitry Dymshyts, Rae Woong Park

Files

Poster PDF