Expanding the Reach of EHR through Data Integration

Authors: Yong Chen, Rui Duan, Chongliang Luo, Jiayi Tong, Mackenzie Edmondson, Hua Xu, Patrick Ryan, Martijn Schuemie

Files

Abstract
Poster PDF
Video Presentation